מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

חיפוש פרויקט תשתית

החלטת ממשלה 3012 מיום 03.09.2017 קובעת כי על משרד ראש הממשלה לפרסם מידי שנה עדכון לתכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות. להלן טבלת חיפוש המציגה את הפרויקטים המופיעים בתכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות של מדינת ישראל לשנים 2020-2024.

משרד ממשלתי רשות/ חברה מנהלת שם הפרויקט מיקום מועד צפוי לתחילת הקמה משך הקמה בשנים להרחבה
משרד התקשורת ועדת מכרזים בין משרדית מכרז תדרי סלולר לדור 4 ו-5 כל הארץ Q4 / 2019 4 משרד התקשורת | ועדת מכרזים בין משרדית | מכרז תדרי סלולר לדור 4 ו-5 | כל הארץ | 4 | Q4 / 2019 | מכרז תדרים לטכנולוגיות סלולר - דור 4 ו-5 . במכרז ימוכרזו תדרים מסוגים שונים. חלקם ישדרגו את הרשתות הקיימות (דור 4) וחלקם יהוו את הבסיס לרשתות דור 5 בישראל.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- רשות הספנות והנמלים חברת "נמלי ישראל" וחברת "נמל אשדוד" שדרוג רציף 21 בנמל אשדוד אשדוד Q4 / 2020 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- רשות הספנות והנמלים | חברת "נמלי ישראל" וחברת "נמל אשדוד" | שדרוג רציף 21 בנמל אשדוד | אשדוד | 3 | Q4 / 2020 | שדרוג נמל אשדוד לשם השוואת יכולת התחרות בין הנמל החדש הנבנה ובין חברת הנמל.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- רשות הספנות והנמלים חברת "נמלי ישראל" וחברת "נמל חיפה" שידרוג רציף מכולות מזרחי בנמל חיפה חיפה טרם נקבע 2 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- רשות הספנות והנמלים | חברת "נמלי ישראל" וחברת "נמל חיפה" | שידרוג רציף מכולות מזרחי בנמל חיפה | חיפה | 2 | טרם נקבע | שדרוג נמל חיפה לשם השוואת יכולת התחרות בין הנמל החדש הנבנה ובין חברת הנמל.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- רשות הספנות והנמלים חברת נמלי ישראל בנית נמל המפרץ חיפה Q2 / 2015 7 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- רשות הספנות והנמלים | חברת נמלי ישראל | בנית נמל המפרץ | חיפה | 7 | Q2 / 2015 | בניית נמל מים עמוקים חדש.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- רשות הספנות והנמלים חברת נמלי ישראל בנית נמל הדרום אשדוד Q1 / 2015 7 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- רשות הספנות והנמלים | חברת נמלי ישראל | בנית נמל הדרום | אשדוד | 7 | Q1 / 2015 | בניית נמל מים עמוקים חדש.
משרד הבריאות לא רלוונטי הקמת אגף שיקום בבית החולים פוריה פוריה Q4 / 2019 3 משרד הבריאות | לא רלוונטי | הקמת אגף שיקום בבית החולים פוריה | פוריה | 3 | Q4 / 2019 | הקמת מרכז שיקומי בבית חולים פוריה בהתאם לאמור בהחלטה מס' 2262.
משרד הבריאות לא רלוונטי הקמת בית חולים חדש בבאר שבע באר שבע טרם נקבע 5 משרד הבריאות | לא רלוונטי | הקמת בית חולים חדש בבאר שבע | באר שבע | 5 | טרם נקבע | הקמת בית חולים חדש באזור הנגב שיוקם בהתאם למודל המקצועי ולעקרונות המפורטים בהחלטת ממשלה מס' 2025 מיום 23.9.2014
משרד הבריאות לא רלוונטי העתקת מרכזים רפואיים לבריאות הנפש באר יעקב - נס ציונה למתחם מרכז רפואי אסף הרופא אסף הרופא Q2 / 2020 4 משרד הבריאות | לא רלוונטי | העתקת מרכזים רפואיים לבריאות הנפש באר יעקב - נס ציונה למתחם מרכז רפואי אסף הרופא | אסף הרופא | 4 | Q2 / 2020 | תכנית להעתקה וחיזוק הפסיכיאטריה (הסכם בריאות - אוצר 2019)
משרד הבריאות לא רלוונטי חיזוק מערך האשפוז הפסיכיאטרי כל הארץ Q2 / 2020 10 משרד הבריאות | לא רלוונטי | חיזוק מערך האשפוז הפסיכיאטרי | כל הארץ | 10 | Q2 / 2020 | תכנית עשר שנתית להעתקה וחיזוק הפסיכיאטריה (הסכם בריאות - אוצר 2019)
משרד הבריאות לא רלוונטי הקמת בנין קרדיולוגיה ילדים "הצל לבו של ילד" במרכז הרפואי וולפסון וולפסון Q4 / 2016 3 משרד הבריאות | לא רלוונטי | הקמת בנין קרדיולוגיה ילדים "הצל לבו של ילד" במרכז הרפואי וולפסון | וולפסון | 3 | Q4 / 2016 | מבנה חדש הכולל מתחם חדרי ניתוח, טיפול נמרץ, מרפאות ומחלקות אשפוז, הבנייה החלה ב-Q4/2016
משרד הביטחון לא רלוונטי אופק רחב מחנה רחבעם Q4 / 2021 4 משרד הביטחון | לא רלוונטי | אופק רחב | מחנה רחבעם | 4 | Q4 / 2021 | הקמת מחנה רב יחידתי שיקלוט את היחידות מהמחנות המתפנים במרכז הארץ
משרד הביטחון לא רלוונטי חליף שדה דב- חצור חצור Q4 / 2017 4 משרד הביטחון | לא רלוונטי | חליף שדה דב- חצור | חצור | 4 | Q4 / 2017 | פינוי כנף 15 ותכולות שדה דב , העתקת יכולות מרכזיות למחנה חצור
משרד הביטחון לא רלוונטי ג'וליס ג'וליס Q4 / 2016 5 משרד הביטחון | לא רלוונטי | ג'וליס | ג'וליס | 5 | Q4 / 2016 | מיסוד יחידות יהל"ם ומשב דרומי (מ"צ , יפתח) במחנה ג'וליס
משרד הביטחון לא רלוונטי ביל"ו ביל"ו Q4 / 2018 3 משרד הביטחון | לא רלוונטי | ביל"ו | ביל"ו | 3 | Q4 / 2018 | העברת חטיבה 55 מסירקין
משרד הביטחון לא רלוונטי עמוס מחנה עמוס Q4 / 2018 3 משרד הביטחון | לא רלוונטי | עמוס | מחנה עמוס | 3 | Q4 / 2018 | העברת גדוד ואגד הובלה ממחנה טירה לעמוס
משרד הביטחון לא רלוונטי בית ליד בית ליד Q4 / 2018 3 משרד הביטחון | לא רלוונטי | בית ליד | בית ליד | 3 | Q4 / 2018 | " - הקמת מתקן כליאה אחוד וקרייה משפטית של צה""ל - הקמת מענה תשתיתי למפקדת מקמצ""ר ויח' אכ""א"
משרד הביטחון לא רלוונטי מרה"ס נטפים נטפים Q4 / 2021 3 משרד הביטחון | לא רלוונטי | מרה"ס נטפים | נטפים | 3 | Q4 / 2021 | הקמת מרכז האספקה האחוד של צה"ל, המרכז את 5 המרכזים
משרד הביטחון לא רלוונטי מרה"ס בית נבאללה בית נבאללה Q4 / 2021 4 משרד הביטחון | לא רלוונטי | מרה"ס בית נבאללה | בית נבאללה | 4 | Q4 / 2021 |
משרד הביטחון לא רלוונטי מרה"ס משמר הנגב משמר הנגב Q4 / 2021 4 משרד הביטחון | לא רלוונטי | מרה"ס משמר הנגב | משמר הנגב | 4 | Q4 / 2021 |
משרד הביטחון לא רלוונטי שדה תימן שדה תימן החלה 2 משרד הביטחון | לא רלוונטי | שדה תימן | שדה תימן | 2 | החלה | העתקת חטיבה 646 ממשמר הנגב לשדה תימן
משרד הביטחון לא רלוונטי שורה שורה Q4 / 2018 5 משרד הביטחון | לא רלוונטי | שורה | שורה | 5 | Q4 / 2018 | העברת יחידות מצריפין ותה"ש למחנה שורה
משרד הביטחון לא רלוונטי גדעונים גדעונים Q4 / 2017 4 משרד הביטחון | לא רלוונטי | גדעונים | גדעונים | 4 | Q4 / 2017 | העברת יחידות של אגף התקשוב ובתי ספר צבאיים מצריפין לגדעונים
משרד הביטחון לא רלוונטי קרית התקשוב באר שבע Q1 / 2019 5 משרד הביטחון | לא רלוונטי | קרית התקשוב | באר שבע | 5 | Q1 / 2019 | הקמת קריית התקשוב הטכנולוגית בפארק ההייטק בבאר שבע והעברת מרבית יחידות התקשוב
משרד הביטחון לא רלוונטי קרית המודיעין צומת שוקת Q4 / 2021 5 משרד הביטחון | לא רלוונטי | קרית המודיעין | צומת שוקת | 5 | Q4 / 2021 | הקמת קריית מודיעין בצומת שוקת והעברת מרבית יחידות המודיעין
משרד הביטחון לא רלוונטי בח"א 21 חצרים Q4 / 2021 4 משרד הביטחון | לא רלוונטי | בח"א 21 | חצרים | 4 | Q4 / 2021 | העברת ביסל"ט
משרד הביטחון לא רלוונטי בח"א 21 כרמיאל Q4 / 2021 4 משרד הביטחון | לא רלוונטי | בח"א 21 | כרמיאל | 4 | Q4 / 2021 | העברת בי"ס לשוחרים
משרד הביטחון לא רלוונטי בח"א 21 עין שמר Q4 / 2021 4 משרד הביטחון | לא רלוונטי | בח"א 21 | עין שמר | 4 | Q4 / 2021 | העברת יחידת הגנ"א
משרד הביטחון לא רלוונטי "פרויקטי רמת הגולן, הר דב וגבול מצרים" כל הארץ טרם נקבע טרם נקבע משרד הביטחון | לא רלוונטי | "פרויקטי רמת הגולן, הר דב וגבול מצרים" | כל הארץ | טרם נקבע | טרם נקבע |
משרד הביטחון לא רלוונטי חיבורי מחנות צה"ל לפתרונות ביוב כל הארץ טרם נקבע טרם נקבע משרד הביטחון | לא רלוונטי | חיבורי מחנות צה"ל לפתרונות ביוב | כל הארץ | טרם נקבע | טרם נקבע |
משרד האוצר לא רלוונטי פרויקט משרדי ממשלה בדפו ירושלים ירושלים Q1 / 2022 4 משרד האוצר | לא רלוונטי | פרויקט משרדי ממשלה בדפו ירושלים | ירושלים | 4 | Q1 / 2022 | בינוי משרדי ממשלה בהיקף של 70,000 מ"ר במגרש 25 כחלק מתב"ע קב"ג.
משרד האוצר לא רלוונטי קריית ממשלה+בימ"ש בעפולה עפולה Q3 / 2019 3 משרד האוצר | לא רלוונטי | קריית ממשלה+בימ"ש בעפולה | עפולה | 3 | Q3 / 2019 | בינוי קריית ממשלה ובית משפט בעפולה
משרד האוצר לא רלוונטי קריית ממשלה בכפר סבא כפר סבא Q2 / 2020 3 משרד האוצר | לא רלוונטי | קריית ממשלה בכפר סבא | כפר סבא | 3 | Q2 / 2020 | בינוי קריית ממשלה בכפר סבא
משרד האוצר לא רלוונטי בימ"ש טבריה+צפת טבריה וצפת Q2 / 2019 2.5 משרד האוצר | לא רלוונטי | בימ"ש טבריה+צפת | טבריה וצפת | 2.5 | Q2 / 2019 | בינוי בית משפט בטבריה וצפת
משרד האוצר לא רלוונטי קריית ממשלה בנתניה נתניה Q2 / 2019 3 משרד האוצר | לא רלוונטי | קריית ממשלה בנתניה | נתניה | 3 | Q2 / 2019 | בינוי קריית ממשלה בנתניה
משרד האוצר לא רלוונטי קריה מחוזית ירושלים ירושלים Q1 / 2017 5 משרד האוצר | לא רלוונטי | קריה מחוזית ירושלים | ירושלים | 5 | Q1 / 2017 | קריית ממשלה עבור יחידות הממשלה המחוזיות של ירושלים
משרד האוצר לא רלוונטי קריה מחוזית נצרת עילית נצרת עלית Q1 / 2017 5 משרד האוצר | לא רלוונטי | קריה מחוזית נצרת עילית | נצרת עלית | 5 | Q1 / 2017 | קריית ממשלה עבור יחידות הממשלה המחוזיות של מחוז צפון
משרד האוצר לא רלוונטי בימ"ש חדרה חדרה Q2 / 2017 3 משרד האוצר | לא רלוונטי | בימ"ש חדרה | חדרה | 3 | Q2 / 2017 | בית משפט אשר נבנה בשיטת בניין מאופס אנרגיה
המשרד להגנת הסביבה חברה להגנת מצוקי חוף הים התיכון הגנות המצוק החופי מרחב אשקלון אשקלון Q3 / 2017 3 המשרד להגנת הסביבה | חברה להגנת מצוקי חוף הים התיכון | הגנות המצוק החופי מרחב אשקלון | אשקלון | 3 | Q3 / 2017 | הקמת הגנות ימיות והזנת חול במרחב אשקלון צפון מהמרינה צפונה וכן בתחום הגן הלאומי באשקלון. ההגנות כוללות הזנת חול, שיקום שובר גלים קיים והגנה ימית רכה של גיאוטיוב מטובע. ההגנות מבוצעות מכח תמ"א 13 שינוי 9 א
המשרד להגנת הסביבה חברה להגנת מצוקי חוף הים התיכון הגנות מצוק החופי מרחב נתניה נתניה Q1 / 2020 4 המשרד להגנת הסביבה | חברה להגנת מצוקי חוף הים התיכון | הגנות מצוק החופי מרחב נתניה | נתניה | 4 | Q1 / 2020 | הקמת מערכת שוברי גלים לאורך כ- 3 ק"מ במרחב נתניה מחוף הרצל לחוף ארגמן, היתר הבניה הוא בהתאם לתכנית מאושרת 408-0153510 . החברה מבצעת עדכון תכנון הרצת מודלים והכנת מסמכים להיתר הבניה וכן את התכנון המפורט ומסמכי הביצוע. מכרז תכנון מפורט ואחריו מכרז קבלנים. כחלק מהפרויקט נדרשת הזנת חול בכמות משוערת של 800,000 מ"ק
המשרד להגנת הסביבה זירווויסט מתקן טיפול בפסולת שפד"ן Q3 / 2019 3 המשרד להגנת הסביבה | זירווויסט | מתקן טיפול בפסולת | שפד"ן | 3 | Q3 / 2019 | "מטרת הפרויקט היא להקטין הטמנה של פסולת ביתית ולעודד את הטיפול בטכנולוגיה מתקדמת בפסולת, זאת על-ידי הפרדת הפסולת לתוצרי מחזור, ייצור חשמל באמצעות עיכול אנאירובי וייצור קומפוסט. המתקן צפוי לטפל בכ-1,000 טון פסולת ביום. המתקן יוקם צמוד לשפד""ן."
המשרד להגנת הסביבה ועדת מכרזים בין משרדית מתקן טיפול בפסולת טרם נקבע Q4 / 2023 3 המשרד להגנת הסביבה | ועדת מכרזים בין משרדית | מתקן טיפול בפסולת | טרם נקבע | 3 | Q4 / 2023 | "מטרת הפרויקט הקמת מתקן להשבת אנרגיה מפסולת היא להקטין הטמנה של פסולת ביתית ולעודד את הטיפול בטכנולוגיה מתקדמת בפסולת. המתקן צפוי לטפל בכ-1,500 טון פסולת ביום. "
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי תחבורה עירוניים קו ירוק תל-אביב תל אביב Q3 \ 2019 (מבנה תחתון) 6 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי תחבורה עירוניים | קו ירוק תל-אביב | תל אביב | 6 | Q3 \ 2019 (מבנה תחתון) | הקו מחבר את החלקים הדרומיים של המטרופולין (חולון ושולי העיר ראשון לציון) והצפוניים (הרצליה) עם העיר תל-אביב, נותן מענה לפיתוח עתידי דרך המע"ר בצפון מערב תל-אביב ומערב הרצליה ומאפשר נגישות למוקדי התעסוקה ברמת החייל, באוניברסיטת תל-אביב, בחולון, בראשון לציון ובהרצליה פיתוח. אורך הקו כ-39 ק"מ, מתוכם כ-4.5 ק"מ תת-קרקעיים עם כ-61 תחנות, מתוכן 4 תחנות תת קרקעיות (קרליבך, דיזנגוף, כיכר רבין וארלוזורוב).
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי תחבורה עירוניים קו סגול - תל-אביב תל אביב Q3 \ 2019 (מבנה תחתון) 6 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי תחבורה עירוניים | קו סגול - תל-אביב | תל אביב | 6 | Q3 \ 2019 (מבנה תחתון) | הקו הסגול מתוכנן לקשר את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל-אביב אל מרכז העיר תל-אביב ויעבור במפלס הקרקע. ארכו הכולל של הקו צפוי להיות כ-28 ק"מ. בשלב הראשון יעבור דרך רמת גן ותל-אביב.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים JNET ירושלים חלק כבר בהקמה (אינפרא 1) וחלק בתכנון מפורט. מועד צפוי לכניסת זכיין 6.2020. 7 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים | JNET | ירושלים | 7 | חלק כבר בהקמה (אינפרא 1) וחלק בתכנון מפורט. מועד צפוי לכניסת זכיין 6.2020. | הפרויקט כולל את הארכת הקו האדום הקיים (עד נווה יעקב בצפון ועד ביח הדסה עין כרם בדרום) והקו הירוק (מהר הצופים עד שכונת גילה, כולל שלוחות לגבעת רם, לגבעת שאול ולמלחה). הקו האדום המורחב יהיה באורך כולל של כ-21 ק"מ והקו הירוק באורך של כ-20 ק"מ.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל מסילה מזרחית מרכז טרם נקבע טרם נקבע משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | מסילה מזרחית | מרכז | טרם נקבע | טרם נקבע | מסילה מזרחית לכביש 6
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת חוצה ישראל רכבת קלה חיפה נצרת צפון טרם נקבע משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת חוצה ישראל | רכבת קלה חיפה נצרת | צפון | | טרם נקבע | הקמת רכבת קלה חיפה-נצרת (הפרויקט מצוי בשלב מוקדם לקביעת צורת מימונו). פריסת המזומן היא בגין אומדן ראשוני לעבודות מקדימות שהמדינה תידרש לעשות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי אילון מהיר לעיר מרכז Q4 \ 2018 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי אילון | מהיר לעיר | מרכז | 4 | Q4 \ 2018 | פרויקט הוליסטי של רשת נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית באורך של 160 ק"מ, הכולל טיפול בתשתיות, העדפה ברמזורים, אכיפה, ייעול התפעול והגברת השירות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 57 נתיבי ישראל - עוקף כפר יונה ומחלף השרון 4/57. מרכז Q1/2020 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 57 נתיבי ישראל - עוקף כפר יונה ומחלף השרון 4/57. | מרכז | 4 | Q1/2020 | שדרוג דרך הרוחב מס' 57 ושדרוג החיבור לדרך האורך מס' 4, באמצעות מחלף השרון וביצוע מחלף פרדסיה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי אילון נתיבים מהירים מרכז Q1 \ 2020 5 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי אילון | נתיבים מהירים | מרכז | 5 | Q1 \ 2020 | פרויקט הקמה של נתיבים מהירים על כביש 20 וכביש 2, מראשון לציון בדרום ועד נתניה בצפון, באמצעות הוספת נתיב ייעודי לתחבורה ציבורית, ולרכב רב תפוסה (קארפול), כאשר עודף הקיבולת יימכר באמצעות תשלום אגרה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 16 ירושלים Q2 / 2019 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 16 | ירושלים | 4 | Q2 / 2019 | כביש כניסה חדש לירושלים מכיוון מערב, המחבר בין כביש ארצי מס' 1 מאזור מוצא לגבעת שאול ולרחוב בייט בירושלים, סמוך למחלף גבעת מרדכי בשדרות מנחם בגין. הכביש יכלול שתי מנהרות: האחת תחת שכונת הר נוף והשנייה תחת שכונת יפה נוף. בנוסף, שלושה מחלפים הכוללים גישור באזור מוצא, נחל רבידה וצומת בייט.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 4 נתיב תחבורה ציבורית מרכז Q2 / 2019 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 4 נתיב תחבורה ציבורית | מרכז | 4 | Q2 / 2019 | מתן מענה לתחבורה ציבורית, לשני הכיוונים, בדרך מס' 4 בקטע פרדסיה-בר אילן.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי אילון ציר הנופש מרכז טרם נקבע 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי אילון | ציר הנופש | מרכז | 3 | טרם נקבע | ציר רוחב בין כביש 4 לכביש 2 דרומית לכביש 5 ורמת השרון.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת יפה נוף חיבורי נמל בחיפה חיפה ביצוע 6 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת יפה נוף | חיבורי נמל בחיפה | חיפה | 6 | ביצוע | יצירת חיבור תחבורתי בין נמל המפרץ העתידי ובין רשת הכבישים והרכבות הארצית, כולל הסדרת התשתיות התת-קרקעית לנמל העתידי בתוך מנהרת תשתיות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת רכבת ישראל 431 מזרח מרכז Q1 / 2019 5 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת רכבת ישראל | 431 מזרח | מרכז | 5 | Q1 / 2019 | חיבור מסילתי מתחנת הראשונים בראשון לציון לענבה, לטובת חיבור למודיעין ולירושלים.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 44 בית דגן-ניר צבי כולל מחלף מרכז Q3 / 2021 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 44 בית דגן-ניר צבי כולל מחלף | מרכז | 4 | Q3 / 2021 | מחלף בית דגן, והרחבת דרך מס' 44 לדרך דו מסלולית, תלת נתיבית ומסלול תח"צ במקביל לכביש
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 2 חבצלת - אולגה (תת"ל 31) מרכז Q4 / 2019 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 2 חבצלת - אולגה (תת"ל 31) | מרכז | 4 | Q4 / 2019 | הרחבת דרך מס' 2 באורך של 12 ק"מ לדרך מהירה, דו מסלולית, 3 נתיבים לכיוון
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 65 גולני דוברת צפון Q4 / 2019 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 65 גולני דוברת | צפון | 4 | Q4 / 2019 | הרחבת הדרך לדו מסלולית, דו נתיבית לאורך של כ-18 ק"מ, ביצוע 5 הפרדות מפלסיות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי אילון כביש 200 מרכז Q3 / 2019 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי אילון | כביש 200 | מרכז | 4 | Q3 / 2019 | כביש עוקף מערבי ברמלה בים כביש 431 עד כביש 44
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 5 נתיבי ישראל-קידומי זמינות נת"צ מרכז Q3 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 5 נתיבי ישראל-קידומי זמינות נת"צ | מרכז | 3 | Q3 / 2019 | הרחבת הדרך לצורך הסדרת נת"צ שמאלי, בשני הכיוונים.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי אילון אופנידן מרכז Q2 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי אילון | אופנידן | מרכז | 3 | Q2 / 2019 | רשת של אוטוסטרדת שבילי אופניים במטרופולין תל-אביב.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת יפה נוף תחבורה ציבורית רכס הכרמל חיפה טרם נקבע 5 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת יפה נוף | תחבורה ציבורית רכס הכרמל | חיפה | 5 | טרם נקבע | פרויקט תחבורה ציבורית מטרונית על רכס הכרמל. ממרכז הכרמל ועד האוניברסיטה. משלב 3 ירידות לרכב פרטי מהרכס ושתי הפרדות מפלסיות בחורב ובשמשון.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 71 - עפולה-בית שאן (בית שאן-יששכר) צפון Q3 \ 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 71 - עפולה-בית שאן (בית שאן-יששכר) | צפון | 3 | Q3 \ 2019 | הכפלת דרך מס' 71 לדרך דו מסלולית, דו נתיבית ומחלוף הצמתים בין בית שאן לצומת יששכר
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל ראש העין- הסדרת צומת 444/10 כולל חיבור יהודה הלוי, ראש העין - מחלף 444/10, הרחבת 444 בין כביש 10 ל- 471, נת"צ 444 - מכביש 5 עד 471, נת"צ על כביש 5. מרכז Q1 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | ראש העין- הסדרת צומת 444/10 כולל חיבור יהודה הלוי, ראש העין - מחלף 444/10, הרחבת 444 בין כביש 10 ל- 471, נת"צ 444 - מכביש 5 עד 471, נת"צ על כביש 5. | מרכז | 3 | Q1 / 2019 | כביש מנתיב לדירה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת יפה נוף תחבורה ציבורית טירת הכרמל חיפה Q1 / 2020 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת יפה נוף | תחבורה ציבורית טירת הכרמל | חיפה | 4 | Q1 / 2020 | סלילת מסלול תחבורה ציבורית עד טירת הכרמל כהארכה למטרונית שכיום מסתיימת במרכזית חוף הכרמל - קטע בכביש 4 וקטע עירוני בטירת הכרמל.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת יפה נוף תחבורה ציבורית נווה שאנן חיפה Q4 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת יפה נוף | תחבורה ציבורית נווה שאנן | חיפה | 3 | Q4 / 2019 | יצירת מסלול לתחבורה ציבורית בשכונת נווה שאנן בחיפה וחיבור לרשת תחבורה ציבורית קיימת (מטרונית קיימת) ולתחבורה ציבורית ציר רכס הכרמל המוצע. בקטעים מתוכנן מסלול מרכזי ובקטעים נתיב תחבורה ציבורית (בכבישים חד סיטריים). הערה: התזרים הוא לפי מאצ'ינג 85% חלק משרד התחבורה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת יפה נוף תחבורה ציבורית עכו חיפה Q4 / 2019 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת יפה נוף | תחבורה ציבורית עכו | חיפה | 4 | Q4 / 2019 | הארכת קו המטרונית עד עכו ושילוב עם תכנון תחבורה ציבורית בעכו בקטע הבינעירוני (כביש 4). נתיב תחבורה ציבורית ימני ובתוך עכו תנועה מעורבת.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 41 - מחלף בני ברית דרום Q4 / 2020 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 41 - מחלף בני ברית | דרום | 3 | Q4 / 2020 | הקמת מחלף בצומת בני ברית, הכולל גשר כניסה ויציאה לנמלי אשדוד וכן הרחבת דרך מס' 41 לדרך דו מסלולית, תלת נתיבית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת יפה נוף הארכת המטרונית מזרחה (נשר) חיפה Q4 / 2017 4 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת יפה נוף | הארכת המטרונית מזרחה (נשר) | חיפה | 4 | Q4 / 2017 | יצירת מסלול תחבורה ציבורית בציר בר יהודה, חיפה ונשר.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 38 דרומי מרכז Q4 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 38 דרומי | מרכז | 3 | Q4 / 2018 | "הרחבת כביש 38 בקטע שבין צרעה לרמת בית שמש לכביש דו מסלולי דו נתיבי כולל הקמת מפרידן בצומת ישעי גבעת שרת, גשר הולכי רגל בצומת הכניסה לאזור התעשייה המערבי ומפרידן בצומת הכניסה לרמת בית שמש כולל גשר להולכי רגל. "
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 859 בין 4 ל-70 צפון Q2 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 859 בין 4 ל-70 | צפון | 3 | Q2 / 2019 | הקמת דרך רוחב אזורית חדשה, כדרך דו מסלולית דו נתיבית והוספת דרכים חקלאיות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 65 מחלף 65/444, מחלף משמר הגבול צפון Q3 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 65 מחלף 65/444, מחלף משמר הגבול | צפון | 3 | Q3 / 2018 | הקמת מחלף גישה ליישוב חריש, המחבר בין דרכים מס' 65 ו-444
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 4 מחלף אשדוד צפון (רשות מקרקעי ישראל) דרום Q2 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 4 מחלף אשדוד צפון (רשות מקרקעי ישראל) | דרום | 3 | Q2 / 2018 | "ביצוע להקמת מחלף עם דרך מס' – 4 , הרחבת דרך מס' 4 לשלושה נתיבים וכביש יבנה אשדוד"
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 781 הרחבת קטע ק"מ 6.3-8 חיפה Q4 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 781 הרחבת קטע ק"מ 6.3-8 | חיפה | 3 | Q4 / 2018 | הרחבת דרך מס' 781 לדרך דו מסלולית, דו נתיבית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת מוריה מחלף גינות סחרוב ירושלים Q2 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת מוריה | מחלף גינות סחרוב | ירושלים | 3 | Q2 / 2018 | מחלוף צומת סחרוב לפני הכניסה לירושלים והוספת נתיב תחבורה ציבורית לכל כיוון בין סחרוב לצומת ירמיהו
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי אילון מחלף הרב מכר מרכז Q4 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי אילון | מחלף הרב מכר | מרכז | 3 | Q4 / 2018 | הקמת מחלף על כביש 2 בין גלילות למחלף הסירה, עבור יחידות דיור של הרצליה ורמת השרון שנבנות באזור.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 461 נתיב תחבורה ציבורית דרך הטייסים צומת הטייסים. מרכז Q3 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 461 נתיב תחבורה ציבורית דרך הטייסים צומת הטייסים. | מרכז | 3 | Q3 / 2018 | "הפרויקט כולל ביצוע נתיב תחבורה ציבורית ייעודי לכל כיוון ושביל אופניים )במסגרת אופני דן( והסדרת צומת פארק אריאל שרון מרומזר והעתקת קו מקורות '' 40 והסדרת תשתיות. אורך כולל של כ 2 ק''מ."
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 85 - כרמיאל - חנניה צפון Q1 / 2020 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 85 - כרמיאל - חנניה | צפון | 3 | Q1 / 2020 | הכפלת דרך מס' 85 לדרך דו מסלולית, דו נתיבית והסדרת צמתים.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 40 - מחלף קרית גת דרום מרכז Q1 / 2021 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 40 - מחלף קרית גת דרום | מרכז | 3 | Q1 / 2021 | הוספת מחלף כניסה לשכונה חדשה ממערב לדרך מס' 40
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 40 - עוקף פתח תקווה (רשות מקרקעי ישראל) מרכז טרם נקבע 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 40 - עוקף פתח תקווה (רשות מקרקעי ישראל) | מרכז | 3 | טרם נקבע | הוספת דרך אורך בקטע שכונת סירקין כדו-מסלולית, דו נתיבית ומחלף עם דרך מס' 483 ודרך מס' 40
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 65 - עוקף עפולה מזרחי צפון Q3 / 2020 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 65 - עוקף עפולה מזרחי | צפון | 3 | Q3 / 2020 | הסטת דרך מס' 65 צפונית לעפולה, כדרך רוחב דו מסלולית, דו נתיבית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 4 - מחלף אשקלון (רשות מקרקעי ישראל) דרום Q2 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 4 - מחלף אשקלון (רשות מקרקעי ישראל) | דרום | 3 | Q2 / 2018 | הפרויקט כולל את הרחבת דרך מס' 4, הקמת רמפות וגשר מעל כביש 4 , מסילת הרכבת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 89 - כברי-נהריה צפון Q1 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 89 - כברי-נהריה | צפון | 3 | Q1 / 2019 | הסטה והרחבה כביש 89
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 423 - עוקף מזרחי נס-ציונה קטע ב+ג מרכז Q2 / 2018 2 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 423 - עוקף מזרחי נס-ציונה קטע ב+ג | מרכז | 2 | Q2 / 2018 | השלמת דרך אזורית חדשה, לדרך דו מסלולית, דו נתיבית, המחברת את דרך בגין ברחובות לנס ציונה ולמחלף על 431. הפרויקט כולל הפרדה מפלסית עם הרכבת ותחנת שאיבה לניקוז.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 232, מעון - כרם שלום (חלק דרומי עוטף עזה) דרום Q1 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 232, מעון - כרם שלום (חלק דרומי עוטף עזה) | דרום | 3 | Q1 / 2019 | הרחבת דרך מס' 232 בין מעון לצומת כרם שלום לדו נתיבית בחתך מצומצם והסדרת הצמתים.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 2411 שדה תימן - אופקים דרום Q3 / 2020 2 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 2411 שדה תימן - אופקים | דרום | 2 | Q3 / 2020 | דרך חדשה בין שכונה חדשה באופקים והסדרת צומת על דרך מס' 25.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 41 אשדוד שלב ד' (ניר גלים) דרום Q4 / 2020 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 41 אשדוד שלב ד' (ניר גלים) | דרום | 3 | Q4 / 2020 | הרחבת דרך מס' 41 מערב לדרך תלת נתיבית, דו מסלולית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 2 נתיבי ישראל - מחלף אפולוניה וקידומי זמינות מרכז Q4 / 2019 2 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 2 נתיבי ישראל - מחלף אפולוניה וקידומי זמינות | מרכז | 2 | Q4 / 2019 | חיבור שכונת אפולוניה לכביש 2
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 79 מחלף יפתחאל צפון Q3 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 79 מחלף יפתחאל | צפון | 3 | Q3 / 2019 | מחלוף צומת יפתחאל בין דרכים מס' 79 ו-784
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 40 מחלף להבים מרכז Q3 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 40 מחלף להבים | מרכז | 3 | Q3 / 2019 | מחלוף צומת להבים 31/40
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 561 כפר נטר – כביש 4 מרכז טרם נקבע טרם נקבע משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 561 כפר נטר – כביש 4 | מרכז | טרם נקבע | טרם נקבע | הוספת דרך רוחב אזורית חדשה, דו מסלולית, דו נתיבית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 44 מחלף גזר מרכז Q1 / 2021 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 44 מחלף גזר | מרכז | 3 | Q1 / 2021 | הוספת כניסה למחנה רחבעם מצד מזרח
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 65 מפרדס חנה והרחבת 652 (רשות מקרקעי ישראל) צפון Q4 / 2017 2 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 65 מפרדס חנה והרחבת 652 (רשות מקרקעי ישראל) | צפון | 2 | Q4 / 2017 | מחלוף צומת חנה על דרכים מס' 65 ו-652
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 444 נתיבי ישראל -שהם - בן שמן מרכז Q1 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 444 נתיבי ישראל -שהם - בן שמן | מרכז | 3 | Q1 / 2019 | שדרוג דרך מס' 444 לדרך דו מסלולית דו נתיבית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 90 (ק"מ 53-63) דרום Q2 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 90 (ק"מ 53-63) | דרום | 3 | Q2 / 2018 | כביש דו מסלולי בחתך מצומצם לאורך 22 ק"מ
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 57 צירי העדפה מרכז Q1 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 57 צירי העדפה | מרכז | 3 | Q1 / 2019 | הסדרת נת"צ לאורך דרך מס' 57, בשני הכיוונים, בקטע נתניה-כפר יונה מערב.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 38 מחלף בית שמש (משרד הבינוי והשיכון) מרכז טרם נקבע 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 38 מחלף בית שמש (משרד הבינוי והשיכון) | מרכז | 3 | טרם נקבע | מחלוף כניסה לבית שמש ודרך מס' 3855, על ידי הקמת שני מחלפים במקום הצמתים המרומזרים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 22 מחלף חן - קריית ביאליק (רשות מקרקעי ישראל) חיפה Q2 / 2018 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 22 מחלף חן - קריית ביאליק (רשות מקרקעי ישראל) | חיפה | 3 | Q2 / 2018 | הפרויקט כולל ביצוע מחלף על כביש 22 )"עוקף קריות"( הקיים וכן עבודות הסדרת נחלים, ניקוז ופיתוח נופי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 4 מחלף חולון מזרח מרכז Q1 / 2021 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 4 מחלף חולון מזרח | מרכז | 3 | Q1 / 2021 | השלמת מחלף חולון מזרח - חלק ראשון של מחלף סיירים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 40 נתיב תחבורה ציבורית עדנים גנים מרכז Q3 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 40 נתיב תחבורה ציבורית עדנים גנים | מרכז | 3 | Q3 / 2019 | נתיב תחבורה ציבורית ייעודי לאורך כביש 40 לשני הכיוונים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 444 חוצה טייבה מרכז Q1 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 444 חוצה טייבה | מרכז | 3 | Q1 / 2019 | שיפורים בטיחותיים והרחבת הדרך לדו מסלולית דו נתיבית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל מסילה רביעית באיילון מרכז טרם נקבע טרם נקבע משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | מסילה רביעית באיילון | מרכז | טרם נקבע | טרם נקבע | הוספה מסילה רביעית באיזור איילון
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת חוצה ישראל הקמת מחלף שוקת - 60/31 דרום Q1 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת חוצה ישראל | הקמת מחלף שוקת - 60/31 | דרום | 3 | Q1 / 2019 | מחלף יהלום המפריד את התנועה של מערכת הכבישים הפעילים(כביש 31 וכביש 60) בסמיכות למתחמים שכוללים אזורי מסחר, תחנות תדלוק ובצמידות לשטחים חלקאים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי תחבורה עירוניים קו אדום - תל-אביב תל אביב Q4 / 2015 7 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי תחבורה עירוניים | קו אדום - תל-אביב | תל אביב | 7 | Q4 / 2015 | קו רכבת קלה המחבר את פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, תל אביב ובת ים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים קו כחול - ירושלים ירושלים Q2 / 2020 7 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים | קו כחול - ירושלים | ירושלים | 7 | Q2 / 2020 | רקל משכונת רמות בצפון ועד שכונת גילה בדרום עם שלוחה לעמק רפאים.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל 2 2 כניסות לנתיבות - כביש 2444 (שדות נגב), כביש 241 (מרחבים):פדויים, כניסה לבטחה, צומת גילת וכניסה לגילת, כביש 25(מרחבים) כניסה לתפרח, כביש 40 (מצפה רמון ורמת נגב) צומת טללים וכביש 4 (חוף אשקלון) כניסה למועצה אזורית חוף אשקלון ובת הדר דרום טרם נקבע 2 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | 2 2 כניסות לנתיבות - כביש 2444 (שדות נגב), כביש 241 (מרחבים):פדויים, כניסה לבטחה, צומת גילת וכניסה לגילת, כביש 25(מרחבים) כניסה לתפרח, כביש 40 (מצפה רמון ורמת נגב) צומת טללים וכביש 4 (חוף אשקלון) כניסה למועצה אזורית חוף אשקלון ובת הדר | דרום | 2 | טרם נקבע | גישה מישובים במרחב הדרום לרשת הכבישים הארצית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל מחלף אום בטין- כביש 60 דרום Q1 / 2021 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | מחלף אום בטין- כביש 60 | דרום | 3 | Q1 / 2021 | הקמת מחלף בכניסה לקרית המודיעין ואום בטין
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 293- מבית קמה לצומת הגדי דרום Q2 / 2019 2 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 293- מבית קמה לצומת הגדי | דרום | 2 | Q2 / 2019 | להשלים תכנון סטטוטורי של כביש 293 מבית קמה לצומת הגדי. וכן הסדרת הצמתים לאורך הציר בהתאם לסדרי עדיפיות ולתקציב.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חברת נתיבי ישראל כביש 264 בין צומת קמה לצומת אשל הנשיא דרום Q4 / 2019 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | חברת נתיבי ישראל | כביש 264 בין צומת קמה לצומת אשל הנשיא | דרום | 3 | Q4 / 2019 | הרחבה לדו מסלולי דו נתיבי מבית קמה ועד אשל הנשיא.
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): אי.פי.אמ באר טוביה בע"מ באר טוביה לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): אי.פי.אמ באר טוביה בע"מ | באר טוביה | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל קונבנציונאלי 451 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): צומת אנרגיה בע"מ קרית גת לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): צומת אנרגיה בע"מ | קרית גת | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל קונבנציונאלי 360 מגה-ואט
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל מחז"מים אורות רבין חדרה Q3 / 2019 3 משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | מחז"מים אורות רבין | חדרה | 3 | Q3 / 2019 | ייצור חשמל קונוונציונאלי 1260 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): אתגל אשדוד בע"מ אשדוד לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): אתגל אשדוד בע"מ | אשדוד | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל קונבנציונאלי 186 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל "יצרן חשמל פרטי (יח""פ): אנרגיה משולבת מתקדמת בע""מ " חדרה לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | "יצרן חשמל פרטי (יח""פ): אנרגיה משולבת מתקדמת בע""מ " | חדרה | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל קוגנרציה 148 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): אלון מרכזי אנרגיה גת קרית גת לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): אלון מרכזי אנרגיה גת | קרית גת | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל קוגנרציה 73 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): סולאד אנרגיה בע"מ אשדוד לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): סולאד אנרגיה בע"מ | אשדוד | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל קוגנרציה 77 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): תמר אנרגיה מישור רותם לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): תמר אנרגיה | מישור רותם | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל קוגנרציה 42 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): פארק סולארי תמנע בע"מ תמנע לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): פארק סולארי תמנע בע"מ | תמנע | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל פוטו-וולטאי 60 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): עמק הבכא אנרגיות רוח בע"מ רמת הגולן לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): עמק הבכא אנרגיות רוח בע"מ | רמת הגולן | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל מאנרגיית רוח 98 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): רוח בראשית אנרגיות רוח בע"מ רמת הגולן לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): רוח בראשית אנרגיות רוח בע"מ | רמת הגולן | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל מאנרגיית רוח 130 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): עמק הרוחות אנרגיות רוח בע"מ רמת הגולן לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): עמק הרוחות אנרגיות רוח בע"מ | רמת הגולן | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל מאנרגיית רוח 169 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): רימון אנרגיות מתחדשות בע"מ רמת הגולן לא רלוונטי 3 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): רימון אנרגיות מתחדשות בע"מ | רמת הגולן | 3 | לא רלוונטי | ייצור חשמל מאנרגיית רוח 60 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל PV2 ליד קיבוץ אשלים Q3 / 2020 1.5 משרד האנרגיה | רשות החשמל | PV2 | ליד קיבוץ אשלים | 1.5 | Q3 / 2020 | ייצור חשמל פוטו-וולטאי - עד 40 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל דימונה-דרום דימונה Q3 / 2021 1.5 משרד האנרגיה | רשות החשמל | דימונה-דרום | דימונה | 1.5 | Q3 / 2021 | ייצור חשמל פוטו-וולטאי - עד כ-500 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): כוכב אגירה שאובה בע"מ כוכב הירדן לא רלוונטי 4 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): כוכב אגירה שאובה בע"מ | כוכב הירדן | 4 | לא רלוונטי | ייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה 344 מגה-ואט
משרד האנרגיה רשות החשמל יצרן חשמל פרטי (יח"פ): אלומיי אגירה שאובה בע"מ מנרה לא רלוונטי 4 משרד האנרגיה | רשות החשמל | יצרן חשמל פרטי (יח"פ): אלומיי אגירה שאובה בע"מ | מנרה | 4 | לא רלוונטי | ייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה 156 מגה-ואט
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 400 קילו-וואט אשכול הצפון צפון Q4 / 2017 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 400 קילו-וואט אשכול הצפון | צפון | טרם נקבע | Q4 / 2017 | קו מתח 400 קילו-ואט גליל-קיסריה
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 400 קילו-וואט אשכול הנגב צפית - מישור רותם Q4 / 2020 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 400 קילו-וואט אשכול הנגב | צפית - מישור רותם | טרם נקבע | Q4 / 2020 | הקמת קו 400 קילו-ואט
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 400 קילו-וואט אשכול השרון צפון - מרכז Q4 / 2017 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 400 קילו-וואט אשכול השרון | צפון - מרכז | טרם נקבע | Q4 / 2017 | קו מתח 400 קילו-ואט קיסריה-חפר
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 400 קילו-ואט צפית-פ"ת צפית צומת קסם Q4 / 2020 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 400 קילו-ואט צפית-פ"ת | צפית צומת קסם | טרם נקבע | Q4 / 2020 | הקמת קו 400 קילו-ואט.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 161 קילו-ואט באזור המכתש מכתש רמון Q4 / 2019 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 161 קילו-ואט באזור המכתש | מכתש רמון | טרם נקבע | Q4 / 2019 | הנחת כבל באזור המכתש.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 161 קילו-ואט חולה-עמק הבכא דרומית לשדה אליעזר דרך תחנת משנה קצרין לכיוון צומת בראון Q4 / 2019 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 161 קילו-ואט חולה-עמק הבכא | דרומית לשדה אליעזר דרך תחנת משנה קצרין לכיוון צומת בראון | טרם נקבע | Q4 / 2019 | הקמת קו 161 קילו-ואט.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 161 קילו-ואט דימונה-פארן נגב והערבה Q4 / 2020 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 161 קילו-ואט דימונה-פארן | נגב והערבה | טרם נקבע | Q4 / 2020 | הקמת קו נוסף דימונה-פארן.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 161 קילו-ואט צפית-חבצלת טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 161 קילו-ואט צפית-חבצלת | טרם נקבע | טרם נקבע | טרם נקבע | uprating ל-100 מעלות (161 קילו-ואט, 32 ק"מ)
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 161 קילו-ואט איתן-באר שבע צפון טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 161 קילו-ואט איתן-באר שבע צפון | טרם נקבע | טרם נקבע | טרם נקבע | קו איתן-ב"ש צפון-הקמת קו דו-מעגלי 161 ק" - 35 ק"מ
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 161 קילו-ואט מצפה רמון-פארן טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 161 קילו-ואט מצפה רמון-פארן | טרם נקבע | טרם נקבע | טרם נקבע | קו מצפה רמון-פארן-אורך כ-44.5 ק"מ - 161 ק"מ
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 161 קילו-ואט איתן-דימונה טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 161 קילו-ואט איתן-דימונה | טרם נקבע | טרם נקבע | טרם נקבע | קו איתן-דימונה-בניה מחדש, 70 ק"מ (161 ק"ו)
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 400 קילו-ואט גזר-פתח תקוה טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 400 קילו-ואט גזר-פתח תקוה | טרם נקבע | טרם נקבע | טרם נקבע | קו 400 ק"ו גזר-פ"ת-uprating באורך 32 ק"מ (400 ק"ו)
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל קו מתח 400 קילו-ואט איילון-פתח תקוה טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | קו מתח 400 קילו-ואט איילון-פתח תקוה | טרם נקבע | טרם נקבע | טרם נקבע | קו איילון-פ"ת-הפעלת מעגל שני ב-400 ק"ו - 15.5 ק"מ
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל תחנת משנה זכרון יעקב זיכרון יעקב Q3 / 2020 2 משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | תחנת משנה זכרון יעקב | זיכרון יעקב | 2 | Q3 / 2020 | הקמת תחנת משנה קבועה.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל תחנת משנה חריש חריש Q4 / 2017 2 משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | תחנת משנה חריש | חריש | 2 | Q4 / 2017 | הקמת תחנת משנה קבועה.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל תחנת משנה גבעתיים גבעתיים Q1 / 2020 2.25 משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | תחנת משנה גבעתיים | גבעתיים | 2.25 | Q1 / 2020 | הקמת תחנת משנה קבועה.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל תחנת משנה נחל צופים ירושלים Q1 / 2020 2 משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | תחנת משנה נחל צופים | ירושלים | 2 | Q1 / 2020 | הקמת תחנת משנה קבועה.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל תחנת משנה בית שמש בית שמש Q4 / 2019 2 משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | תחנת משנה בית שמש | בית שמש | 2 | Q4 / 2019 | הקמת תחנת משנה קבועה.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל תחנת מיתוג אשכול צפון צפון Q4 / 2017 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | תחנת מיתוג אשכול צפון | צפון | טרם נקבע | Q4 / 2017 | תחנת מיתוג גליל 400/161 קילו-ואט, חיבור תחנת המיתוג למערכת 161 קילו-ואט
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל תחנת מיתוג אשכול השרון מרכז Q4 / 2017 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | תחנת מיתוג אשכול השרון | מרכז | טרם נקבע | Q4 / 2017 | תחנת מיתוג חפר 400/161 קילו-ואט, חיבור תחנת המיתוג למערכת 161 קילו-ואט
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל אשכול ירושלים (400) מרכז - ירושלים Q4 / 2021 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | אשכול ירושלים (400) | מרכז - ירושלים | טרם נקבע | Q4 / 2021 | תחנת מיתוג ירושלים 400/161 קילו-ואט, קו 400 קילו-ואט קיסריה-חפר, חיבור תחנת המיתוג למערכת 161 קילו-ואט.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל תחנת מיתוג עתידים (400) גוש דן ליד מרכז עתידים Q4 / 2019 2 משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | תחנת מיתוג עתידים (400) | גוש דן ליד מרכז עתידים | 2 | Q4 / 2019 | הקמת תחנת מיתוג.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל פרויקט רשת חכמה / מניה חכמה שלב ב'+ג' ארצי טרם נקבע טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | פרויקט רשת חכמה / מניה חכמה שלב ב'+ג' | ארצי | טרם נקבע | טרם נקבע | ניסוי תעריפי ובדיקת עלות + פריסה ארצית.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל פרויקט החלפת ADMS (מערכת ניהול חלוקת חשמל מתקדמת) ארצי Q4 / 2021 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | פרויקט החלפת ADMS (מערכת ניהול חלוקת חשמל מתקדמת) | ארצי | טרם נקבע | Q4 / 2021 | מערכת DMS הינה תפעולית משנת 2009.
משרד האנרגיה חברת החשמל לישראל חידוש רשת חשמל וחיבור לבתים + תחנת משנה ארצי Q4 / 2017 טרם נקבע משרד האנרגיה | חברת החשמל לישראל | חידוש רשת חשמל וחיבור לבתים + תחנת משנה | ארצי | טרם נקבע | Q4 / 2017 | פרויקט חידוש משק החיבור לבתים - שיפורי חיבור לבתים שיבוצע בשני שלבים (מותנה בהכרה בעלויות בתעריף) + רשת + השנאה.
משרד האנרגיה רשות המים אספקת מים ליו"ש מרכז Q1 / 2018 6 משרד האנרגיה | רשות המים | אספקת מים ליו"ש | מרכז | 6 | Q1 / 2018 | תיגבור מערכת האספקה מהמערכת הארצית לכל הצירים הקיימים בדגש על חוצה שומרון ועל ציר מנשה כולל ביצוע קידוח נוסף וחיבור אזוור קרני שומרון לאלפי מנשה. רוב המים יסופקו לרש"פ בשכם. כולל אספקת מים לאזור רמת בית שמש ואדרת + אספקת מים גב ההר הצפוני.
משרד האנרגיה רשות המים תכנית אב למים שפירים לנגב דרום Q2 / 2017 12 משרד האנרגיה | רשות המים | תכנית אב למים שפירים לנגב | דרום | 12 | Q2 / 2017 | תכנית לאספקת 338 מלמ"ש של מים שפירים לנגב כולל מים שפירים לחקלאות על ידי ביצוע ציר הולכה חדש מאזור מפסח לבאר שבע. וכולל הוצאת קידוחי באר שבע מתוך העיר באר שבע.
משרד האנרגיה רשות המים תגבור אספקת המים בערבה דרום Q1 / 2018 10 משרד האנרגיה | רשות המים | תגבור אספקת המים בערבה | דרום | 10 | Q1 / 2018 | אספקת מים לבית ולחקלאות לערבה דרומית ותיכונה כולל ביצוע של מערכות משלימות למים מליחים ולצמתי מיהול.
משרד האנרגיה רשות המים חיבור מתקן התפלה שורק 2 מרכז Q1 / 2020 4 משרד האנרגיה | רשות המים | חיבור מתקן התפלה שורק 2 | מרכז | 4 | Q1 / 2020 | קליטת המים ממתקן התפלה שורק 2, צפי לסיום 2024
משרד האנרגיה רשות המים תכנית אב גליל מערבי ושילוב מתקן התפלה גליל מערבי במערכת צפון Q1 / 2019 7 משרד האנרגיה | רשות המים | תכנית אב גליל מערבי ושילוב מתקן התפלה גליל מערבי במערכת | צפון | 7 | Q1 / 2019 | מתקן התפלה גליל מערבי יחובר לכיוון צפון לבריכות כברי בקווים בקוטר "48 ולכיוון דרום לבריכות שפרעם בקווים בקוטר "80 . המערכת כוללת הקמת תחנת שאיבה , מאגר 200 אלמ"ק . בריכות אגירה וחיבורים למערכות לטרליות.
משרד האנרגיה רשות המים שדרוג מערכת ההולכה והאיגום בשפד"ן מרכז Q1 / 2019 6 משרד האנרגיה | רשות המים | שדרוג מערכת ההולכה והאיגום בשפד"ן | מרכז | 6 | Q1 / 2019 | מתקנים להולכת מי שפד"ן מסניקת תחנת גרנות ועד קצה המערכת באזור חלוציות כולל הקמת מאגר נחל עוז, מאגר קמה, שיקום מאגרי הבשור
משרד האנרגיה רשות המים תגבור אספקת מים לסבחה וסילוק מי רכז דרום Q1 / 2019 3 משרד האנרגיה | רשות המים | תגבור אספקת מים לסבחה וסילוק מי רכז | דרום | 3 | Q1 / 2019 | קו יניקה ותחנת שאיבה למתקן התפלה בסבחה. אספקת מי ים לצרכנים נוספים (חב' המלח, ערדג, חקלאות ימית).
משרד האנרגיה רשות המים אספקת מים ממאגר אשכול לכינרת צפון Q1 / 2018 3 משרד האנרגיה | רשות המים | אספקת מים ממאגר אשכול לכינרת | צפון | 3 | Q1 / 2018 | ביצוע מערכת קווים ממאגר המים המסוננים באשכול ועד הכנרת דרך נחל צלמון.
משרד האנרגיה רשות המים ניתוב המים צפונה במובא"ר מרכז Q1 / 2020 4 משרד האנרגיה | רשות המים | ניתוב המים צפונה במובא"ר | מרכז | 4 | Q1 / 2020 | מערכת להפיכת כיוון הזרימה במוביל ואספקת מים ממתקני ההתפלה החופיים באמצעות תחנות נופרים בראש העין ועודפי קידוחים לסגירת מאזן בגליל מערבי והוספת מים למעלה כינרת. הפרויקט כולל הקמת 3 תחנות שאיבה בראש העין, מצר, חיבור חיפה, הקמת בריכת משמרות ובריכת מנשה בנפח 50000 מ"ק כל אחת.
משרד האנרגיה רשות המים החלפת קטעי בטון בקו ירקון מערבי שורק צפונה מרכז Q1 / 2019 4 משרד האנרגיה | רשות המים | החלפת קטעי בטון בקו ירקון מערבי שורק צפונה | מרכז | 4 | Q1 / 2019 | ובנוסף כ-200 מלש"ח ע"ח גורמי חוץ. בקו ירקון מערבי מאזור מסובים ועד ראש העין יש צורך בהחלפת קווי הבטון הקיים לקווי פלדה בקטרים של "100 ו-"80 .האומדן כולל השתתפות של גו"ח. פרויקטים אלה מבוצעים בשלבים, ועל כן מדובר במועדים שונים, כאשר חלקם כבר בביצוע.
משרד האנרגיה רשות המים מערכת חמישית לירושלים מרכז Q1 / 2018 6 משרד האנרגיה | רשות המים | מערכת חמישית לירושלים | מרכז | 6 | Q1 / 2018 | מנהרת לחץ באורך 13.5 ק"מ בקוטר כ-3 מטרים מצופה בפלדה להעברת המים מתחנת כיסלון לבריכת עין כרם. השלמת המקטע המזרחי של המערכת החמישית כולל הקמת תחנות כיסלון לעין כרם, תחנת עין כרם לבריכות הגיחון , הקמת בריכת עין כרם בנפח 30 אלמ"ק.
משרד האנרגיה רשות המים תגבור אספקת מים לאזור עפולה מרחביה וסולם צפון Q1 / 2020 4 משרד האנרגיה | רשות המים | תגבור אספקת מים לאזור עפולה מרחביה וסולם | צפון | 4 | Q1 / 2020 | חברת מקורות מפנה את מתקניה בתוך עפולה והמערכת החדשה תספק מים מהמוביל הארצי לאורך מסילת רכבת העמק
משרד האנרגיה רשות המים תגבור אספקת מים ציר געתון תרשיחא צפון Q1 / 2019 5 משרד האנרגיה | רשות המים | תגבור אספקת מים ציר געתון תרשיחא | צפון | 5 | Q1 / 2019 | קו מקורות בתוך נחל כזיב יבוטל ובמקומו תיבנה מערכת חדשה מאזור כברי ועד אזור מעלות- תרשיחא כולל אפשרות לתיגבור מפעל עין אביב אשר ניזון היום כולו מקידוחים בעמק החולה.
משרד האנרגיה רשות המים ספק קולחין מרחבי - מי שפלת יהודה מרכז לא רלוונטי 9 משרד האנרגיה | רשות המים | ספק קולחין מרחבי - מי שפלת יהודה | מרכז | 9 | לא רלוונטי | הקמת תשתית לניצול קולחין - מבוצעים עבודות במאגר נחשון, גת ורמת שריון +קווי אספקה מהם מבצורעה.
משרד האנרגיה רשות המים ספק קולחין מרבי - מישור החוף הדרומי דרום לא רלוונטי 9 משרד האנרגיה | רשות המים | ספק קולחין מרבי - מישור החוף הדרומי | דרום | 9 | לא רלוונטי | הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה. מבוצעת עבודה במאגר ניתנים ד' ונערכים לביצוע בפלמחים
משרד האנרגיה רשות המים ספק קולחין מרחבי - נגב מרכזי דרום לא רלוונטי 9 משרד האנרגיה | רשות המים | ספק קולחין מרחבי - נגב מרכזי | דרום | 9 | לא רלוונטי | הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה. ב 2018 התמקדו בעבדות מקומיות ברהט ונתיבות.
משרד האנרגיה רשות המים ספק קולחין מרחבי - ירקון-כרמל מרכז לא רלוונטי 9 משרד האנרגיה | רשות המים | ספק קולחין מרחבי - ירקון-כרמל | מרכז | 9 | לא רלוונטי | הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה. מבוצעים עבודות במאגרים ברמת מנשה, מעברות ועין החורש. ב 2019 צפויה תחילת הקמת מאגר אייל
משרד האנרגיה רשות המים ספק קולחין מרחבי - גליל מערבי גליל מערבי לא רלוונטי 10 משרד האנרגיה | רשות המים | ספק קולחין מרחבי - גליל מערבי | גליל מערבי | 10 | לא רלוונטי | הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה. ב 2019 צפויה תהתחיל הקמת מערכת אספקת קולחין ונחותים לגעתון
משרד האנרגיה רשות המים ספק קולחין מרחבי - גליל מרכזי במרחב מיבניאל לראש פינה. לא רלוונטי 10 משרד האנרגיה | רשות המים | ספק קולחין מרחבי - גליל מרכזי | במרחב מיבניאל לראש פינה. | 10 | לא רלוונטי | הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה.
משרד האנרגיה רשות המים ספק קולחין מרחבי - עמק יזרעאל עמק יזרעאל לא רלוונטי 10 משרד האנרגיה | רשות המים | ספק קולחין מרחבי - עמק יזרעאל | עמק יזרעאל | 10 | לא רלוונטי | הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה.
משרד האנרגיה רשות המים ספק קולחין מרחבי - אילון לטרון איילון לטרון לא רלוונטי 10 משרד האנרגיה | רשות המים | ספק קולחין מרחבי - אילון לטרון | איילון לטרון | 10 | לא רלוונטי | הקמת תשתית לניצול קולחין - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה. ב 2019 צפויה תחילת הקמת מאגר נען ותחנת שאיבה נשר
משרד האנרגיה רשות המים מי גולן - פרויקט הרחבת נחלות רמת הגולן לא רלוונטי 7 משרד האנרגיה | רשות המים | מי גולן - פרויקט הרחבת נחלות | רמת הגולן | 7 | לא רלוונטי | תגבור מערכות מים בגולן במסגרת יישום החלטת ממשלה להרחבת נחלות בגולן. קווים, תחנות שאיבה ומאגרים.
משרד האנרגיה רשות המים בקעת הירדן - מובל צפוני לאספקת מים נחותים בקעת הירדן לא רלוונטי 9 משרד האנרגיה | רשות המים | בקעת הירדן - מובל צפוני לאספקת מים נחותים | בקעת הירדן | 9 | לא רלוונטי | הקמת מערכת הולכת מים מעמק המעיינות למרכז הבקעה + הקמת מאגרים לאיגום חורפי.
משרד האנרגיה רשות המים עמק הירדן - מפעל השבת קולחין עמק הירדן לא רלוונטי 4 משרד האנרגיה | רשות המים | עמק הירדן - מפעל השבת קולחין | עמק הירדן | 4 | לא רלוונטי | הקמת מתקן התפלת מים מליחים, מאגר עונתי ומערכות קווים.
משרד האנרגיה רשות המים מתקן לטיפול בשפכים (מט"ש) קריית שמונה קריית שמונה Q3 / 2019 3 משרד האנרגיה | רשות המים | מתקן לטיפול בשפכים (מט"ש) קריית שמונה | קריית שמונה | 3 | Q3 / 2019 | מט"ש (מכון טיהור שפכים) המיועד לטפל בשפכים של קריית שמונה ולאחד מט"שים קטנים באזור. ספיקת תכן -10,000 מק"י (מטר מעוקב).
משרד האנרגיה רשות המים מט"ש עפולה כולל תחנת שאיבה גניגר גניגר Q4 / 2017 4 משרד האנרגיה | רשות המים | מט"ש עפולה כולל תחנת שאיבה גניגר | גניגר | 4 | Q4 / 2017 | מט"ש אזורי, שאמור לקלוט שפכים של כלל האזור - ספיקת תכן 36,000 מק"י.
משרד האנרגיה רשות המים מאספים ראשים עירון עירון Q1 / 2020 4 משרד האנרגיה | רשות המים | מאספים ראשים עירון | עירון | 4 | Q1 / 2020 | מאספים אזוריים של תאגיד מי עירון.
משרד האנרגיה רשות המים מט"ש ניר עציון ניר עציון Q1 / 2019 4 משרד האנרגיה | רשות המים | מט"ש ניר עציון | ניר עציון | 4 | Q1 / 2019 | מט"ש אזורי עם ספיקת תכן 32.000 מק"י.
משרד האנרגיה רשות המים מט"ש חיפה חיפה Q1 / 2018 4 משרד האנרגיה | רשות המים | מט"ש חיפה | חיפה | 4 | Q1 / 2018 | שדרוג והרחבה של מט"ש חיפה לספיקת תכן 150,000 מק"י.
משרד האנרגיה רשות המים ביטול מט"ש הרצליה הרצליה Q4 / 2019 4 משרד האנרגיה | רשות המים | ביטול מט"ש הרצליה | הרצליה | 4 | Q4 / 2019 | ביטול מט"ש וחיבור שפכים למערכת א.ע. דן.
משרד האנרגיה רשות המים מט"ש אשדוד אשדוד Q4 / 2019 3 משרד האנרגיה | רשות המים | מט"ש אשדוד | אשדוד | 3 | Q4 / 2019 | שדרוג והרחבה של מט"ש אשדוד לספיקת תכן 70,000 מק"י.
משרד האנרגיה רשות המים מט"ש שפדן כולל טיפול שלישוני מרכז Q4 / 2018 4 משרד האנרגיה | רשות המים | מט"ש שפדן כולל טיפול שלישוני | מרכז | 4 | Q4 / 2018 | שדרוג והרחבת המט"ש הגדול במדינת ישראל לספיקת תכן 480,000 מק"י.
משרד האנרגיה רשות המים מט"ש תימורים תימורים Q4 / 2022 4 משרד האנרגיה | רשות המים | מט"ש תימורים | תימורים | 4 | Q4 / 2022 | מט"ש אזורי עם ספיקת תכן 24,000 מק"י.
משרד האנרגיה רשות המים מט"ש נתיב הל"ה נתיב הל"ה Q4 / 2020 4 משרד האנרגיה | רשות המים | מט"ש נתיב הל"ה | נתיב הל"ה | 4 | Q4 / 2020 | הקמת מט"ש אזורי עם ספיקת תכן 30,000 מק"י.
משרד האנרגיה רשות המים שדרוג והרחבת מט"ש באר שבע באר שבע Q3 / 2020 3 משרד האנרגיה | רשות המים | שדרוג והרחבת מט"ש באר שבע | באר שבע | 3 | Q3 / 2020 | שדרוג הרחבת מט"ש ל74.000 מק"י
משרד האנרגיה רשות המים ביטול מט"ש תל עדשים כולל הקמת מערכות הולכת שפכים עד מט"ש עפולה/ דוברת תל עדשים Q4 / 2019 3 משרד האנרגיה | רשות המים | ביטול מט"ש תל עדשים כולל הקמת מערכות הולכת שפכים עד מט"ש עפולה/ דוברת | תל עדשים | 3 | Q4 / 2019 | ביטול מט"ש וחיבור שפכים למערכת עפולה/ דוברת
משרד האנרגיה רשות המים ביטול מט"ש זרזיר כולל הקמת מערכות הולכת שפכים עד מט"ש יוקנעם זרזיר Q1 / 2020 3 משרד האנרגיה | רשות המים | ביטול מט"ש זרזיר כולל הקמת מערכות הולכת שפכים עד מט"ש יוקנעם | זרזיר | 3 | Q1 / 2020 | ביטול מט"ש וחיבור שפכים למערכת יוקנעם
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל קו הולכה לירושלים - מקטע מסילת ציון בית זית מסילת ציון - בית זית Q1 / 2017 2 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | קו הולכה לירושלים - מקטע מסילת ציון בית זית | מסילת ציון - בית זית | 2 | Q1 / 2017 | הקמת קו הולכה לירושלים - מקטע מסילת ציון - בית זית.
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל הכפלת קו הולכה שורק-צפית-קריית גת אזור צומת מסמיה - קריית גת Q3 / 2017 2 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | הכפלת קו הולכה שורק-צפית-קריית גת | אזור צומת מסמיה - קריית גת | 2 | Q3 / 2017 | הקמת הכפלת קו הולכה שורק-צפית-קריית גת.
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל קו הולכה דברת-גבול ירדן אזור רמות יששכר Q2 / 2017 1.75 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | קו הולכה דברת-גבול ירדן | אזור רמות יששכר | 1.75 | Q2 / 2017 | הקמת קו הולכה דברת-גבול ירדן.
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל הכפלת קו הולכה תל קשיש-דברת עמק יזרעאל Q1 / 2018 2 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | הכפלת קו הולכה תל קשיש-דברת | עמק יזרעאל | 2 | Q1 / 2018 | הקמת הכפלת קו הולכה תל קשיש-דברת.
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל הכפלת קו הולכה קריית גת - רמת חובב קריית גת - רמת חובב טרם נקבע 2 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | הכפלת קו הולכה קריית גת - רמת חובב | קריית גת - רמת חובב | 2 | טרם נקבע | הכפלת קו הולכה קריית גת - רמת חובב.
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל קו הולכה ימי עבור תחנת כוח אורות רבין חדרה טרם נקבע 2 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | קו הולכה ימי עבור תחנת כוח אורות רבין | חדרה | 2 | טרם נקבע | קו הולכה ימי עבור תחנת כוח אורות רבין.
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל הכפלת קו הולכה נשר-שורק רמלה - אזור מסמיה טרם נקבע 1.5 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | הכפלת קו הולכה נשר-שורק | רמלה - אזור מסמיה | 1.5 | טרם נקבע | הכפלת קו הולכה נשר-שורק.
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל הכפלת קו הולכה קריית גת-אשקלון קריית גת - אשקלון טרם נקבע 2 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | הכפלת קו הולכה קריית גת-אשקלון | קריית גת - אשקלון | 2 | טרם נקבע | הכפלת קו הולכה קריית גת-אשקלון.
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל קו הולכה אשל הנשיא - גבול רצועת עזה אשל הנשיא - גבול רצועת עזה Q3 / 2020 3 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | קו הולכה אשל הנשיא - גבול רצועת עזה | אשל הנשיא - גבול רצועת עזה | 3 | Q3 / 2020 | הקמת קו הולכה אשל הנשיא - גבול רצועת עזה.
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל מערכת הולכה למאגרים קטנים ובינוניים צפון Q1 / 2019 2 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | מערכת הולכה למאגרים קטנים ובינוניים | צפון | 2 | Q1 / 2019 | הקמת קו הולכה ימי לצורך קליטת גז טבעי ממאגרי גז ימיים חדשים (דוגמת כריש-תנין).
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל עפולה - ג'נין (הקו הירוק) צפון Q2 / 2020 2 משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | עפולה - ג'נין (הקו הירוק) | צפון | 2 | Q2 / 2020 | הקמת קו הולכה עפולה - ג'נין (הקו הירוק) מותנה בחתימת הסכם הולכה עם היצואן
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל הכפלת רמת חובב –רותם דרום טרם נקבע טרם נקבע משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | הכפלת רמת חובב –רותם | דרום | טרם נקבע | טרם נקבע | הקמת קו מותנה בעדכון רישיון החברה והכרה בתעריף
משרד האנרגיה נתיבי הגז הטבעי לישראל הכפלת דור - חגית - תל קשיש צפון טרם נקבע טרם נקבע משרד האנרגיה | נתיבי הגז הטבעי לישראל | הכפלת דור - חגית - תל קשיש | צפון | טרם נקבע | טרם נקבע | הקמת קו מותנה בעדכון רישיון החברה והכרה בתעריף
משרד האנרגיה מינהל הדלק והגז מתקן אחסון גפ"מ לצרכים אסטרטגיים אשדוד Q4 / 2020 3 משרד האנרגיה | מינהל הדלק והגז | מתקן אחסון גפ"מ לצרכים אסטרטגיים | אשדוד | 3 | Q4 / 2020 | מתקן אחסון אסטרטגי של גפ"מ למשק, אשר מטרתו לשמש גיבוי לשעת חירום, ובאופן חלקי לשמש אחסון לחברות קטנות על-מנת לעודד תחרות במשק.
משרד האנרגיה מינהל הדלק והגז מתקן אחסון גפ"מ לצרכים אסטרטגיים אשקלון Q4 / 2020 3 משרד האנרגיה | מינהל הדלק והגז | מתקן אחסון גפ"מ לצרכים אסטרטגיים | אשקלון | 3 | Q4 / 2020 | מתקן אחסון אסטרטגי של גפ"מ למשק, אשר מטרתו לשמש גיבוי לשעת חירום, ובאופן חלקי לשמש אחסון לחברות קטנות על-מנת לעודד תחרות במשק.
משרד האנרגיה חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) קרקעות הצפון - חוות TERMINAL עמק זבולון טרם נקבע 7 משרד האנרגיה | חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) | קרקעות הצפון - חוות TERMINAL | עמק זבולון | 7 | טרם נקבע | העתקת חוות מכלים הנמצאים בסמוך לריכוזי אוכלוסיה לאזור תעשייתי (טרמינל קריתת חיים ו-1/3 מחוות 20 אקרס).
משרד האנרגיה חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) רציפות תפקודית כל מרחב הדרום טרם נקבע 5 משרד האנרגיה | חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) | רציפות תפקודית | כל מרחב הדרום | 5 | טרם נקבע | בנית מערכת צנרת דלק לאספקת סולר בחירום ליח"פים (יצרני חשמל פרטיים) בדרום.
משרד האנרגיה חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) מעבר צנרת תזקיקי דלק לכביש 6 כל תוואי כביש 6/7, מאזור חגית ועד אשדוד טרם נקבע 8 משרד האנרגיה | חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) | מעבר צנרת תזקיקי דלק לכביש 6 | כל תוואי כביש 6/7, מאזור חגית ועד אשדוד | 8 | טרם נקבע | העתקת קווי 6" ו-10" מתחומים מובנים במרכז, בדגש על קו 6" באזור בנוי לאורך כביש 4.
משרד האנרגיה חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) הקמת 6 מכלים במתקן אשל בני שמעון טרם נקבע 4 משרד האנרגיה | חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) | הקמת 6 מכלים במתקן אשל | בני שמעון | 4 | טרם נקבע | הגדלת כושר אחסון תזקיקי נפט במתקן אשל בדרום כמענה לצורכי המשק ומתן גמישות בחירום.
משרד האנרגיה חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) הקמת 2 מכלים במתקן אשקלון אשקלון טרם נקבע 3 משרד האנרגיה | חברת תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) | הקמת 2 מכלים במתקן אשקלון | אשקלון | 3 | טרם נקבע | הקמת 2 מכלי אחסון דלק במתקן אשקלון כמענה לצורכי המשק.
מכרז תדרי סלולר לדור 4 ו-5
שדרוג רציף 21 בנמל אשדוד
שידרוג רציף מכולות מזרחי בנמל חיפה
בנית נמל המפרץ
בנית נמל הדרום
הקמת אגף שיקום בבית החולים פוריה
הקמת בית חולים חדש בבאר שבע
העתקת מרכזים רפואיים לבריאות הנפש באר יעקב - נס ציונה למתחם מרכז רפואי אסף הרופא
חיזוק מערך האשפוז הפסיכיאטרי
הקמת בנין קרדיולוגיה ילדים "הצל לבו של ילד" במרכז הרפואי וולפסון
אופק רחב
חליף שדה דב- חצור
ג'וליס
ביל"ו
עמוס
בית ליד
מרה"ס נטפים
מרה"ס בית נבאללה
מרה"ס משמר הנגב
שדה תימן
שורה
גדעונים
קרית התקשוב
קרית המודיעין
בח"א 21
בח"א 21
בח"א 21
"פרויקטי רמת הגולן, הר דב וגבול מצרים"
חיבורי מחנות צה"ל לפתרונות ביוב
פרויקט משרדי ממשלה בדפו ירושלים
קריית ממשלה+בימ"ש בעפולה
קריית ממשלה בכפר סבא
בימ"ש טבריה+צפת
קריית ממשלה בנתניה
קריה מחוזית ירושלים
קריה מחוזית נצרת עילית
בימ"ש חדרה
הגנות המצוק החופי מרחב אשקלון
הגנות מצוק החופי מרחב נתניה
מתקן טיפול בפסולת
מתקן טיפול בפסולת
קו ירוק תל-אביב
קו סגול - תל-אביב
JNET
מסילה מזרחית
רכבת קלה חיפה נצרת
מהיר לעיר
כביש 57 נתיבי ישראל - עוקף כפר יונה ומחלף השרון 4/57.
נתיבים מהירים
כביש 16
כביש 4 נתיב תחבורה ציבורית
ציר הנופש
חיבורי נמל בחיפה
431 מזרח
כביש 44 בית דגן-ניר צבי כולל מחלף
כביש 2 חבצלת - אולגה (תת"ל 31)
כביש 65 גולני דוברת
כביש 200
כביש 5 נתיבי ישראל-קידומי זמינות נת"צ
אופנידן
תחבורה ציבורית רכס הכרמל
כביש 71 - עפולה-בית שאן (בית שאן-יששכר)
ראש העין- הסדרת צומת 444/10 כולל חיבור יהודה הלוי, ראש העין - מחלף 444/10, הרחבת 444 בין כביש 10 ל- 471, נת"צ 444 - מכביש 5 עד 471, נת"צ על כביש 5.
תחבורה ציבורית טירת הכרמל
תחבורה ציבורית נווה שאנן
תחבורה ציבורית עכו
כביש 41 - מחלף בני ברית
הארכת המטרונית מזרחה (נשר)
כביש 38 דרומי
כביש 859 בין 4 ל-70
כביש 65 מחלף 65/444, מחלף משמר הגבול
כביש 4 מחלף אשדוד צפון (רשות מקרקעי ישראל)
כביש 781 הרחבת קטע ק"מ 6.3-8
מחלף גינות סחרוב
מחלף הרב מכר
כביש 461 נתיב תחבורה ציבורית דרך הטייסים צומת הטייסים.
כביש 85 - כרמיאל - חנניה
כביש 40 - מחלף קרית גת דרום
כביש 40 - עוקף פתח תקווה (רשות מקרקעי ישראל)
כביש 65 - עוקף עפולה מזרחי
כביש 4 - מחלף אשקלון (רשות מקרקעי ישראל)
כביש 89 - כברי-נהריה
כביש 423 - עוקף מזרחי נס-ציונה קטע ב+ג
כביש 232, מעון - כרם שלום (חלק דרומי עוטף עזה)
כביש 2411 שדה תימן - אופקים
כביש 41 אשדוד שלב ד' (ניר גלים)
כביש 2 נתיבי ישראל - מחלף אפולוניה וקידומי זמינות
כביש 79 מחלף יפתחאל