מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מבוא לשיטת PPP


צילום לילה של כביש 431

PPP - Public Private Partnership:

שיטת ביצוע פרויקטים הכוללת הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי לצורך אספקת תשתית/ מוצר/ שרות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי, תוך מיצוי יתרונם היחסי של השותפים על ידי הקצאה יעילה של סיכונים.

המודלים בהם נעשה שימוש בישראל:

  • PFI – Private Finance Initiative: הזכיין אשר מקים ומפעיל את הפרויקט מקבל תשלומים בעיקר מהמדינה, לפי קריטריונים של ביצוע המוגדרים מראש.
  • BOT – Build, Operate, Transfer: בנייה, הפעלה והעברה. בשיטה זו בתום התקופה הנכס עובר למזמין – המגזר הציבורי. הזכיין אשר מפעיל את הפרויקט מקבל תשלומים בעיקר מהמשתמשים בשרות.
  • BOO – Build, Operate, Own: בנייה, הפעלה ובעלות – בסוף תקופת ההסכם הנכס נשאר בבעלות המגזר הפרטי.

על פי החלטת ממשלה 3012 מיום 03.09.2017 על המשרדים הממשלתיים לערוך בדיקת התאמה ראשונית לביצוע בשיטת PPP עבור כל פרויקט תשתית בעלות הקמה מוערכת של מעל 250 מיליון ש"ח.

שלבים בפרויקט PPP

שלב בתהליך אחריות הסבר על השלב
מקדמי המדינה החלטה על ביצוע פרויקט בשיטת PPP
מיון מוקדם המדינה (באמצעות ועדת מכרזים בין-משרדית) הליך מיון מוקדם למציעים פוטנציאליים לצורך בחינת עמידתם בתנאי סף לפרויקט (חוסן פיננסי וניסיון הנדסי רלבנטי)
מכרז המדינה (באמצעות ועדת מכרזים בין-משרדית) פרסום מכרז תחרותי וחתימה על הסכם זיכיון עם המציע הזוכה
תכנון זכיין תכנון תהליך ההקמה, המימון והתחזוקה של הפרויקט
סגירה פיננסית זכיין גיוס מימון לפרויקט על ידי הזכיין וחתימה על הסכמי המימון
הקמה זכיין הקמה של הפרויקט בהתאם להסכם הזיכיון
תפעול ותחזוקה זכיין אחריות של הזכיין על התפעול והתחזוקה של הפרויקט, בתנאי הסכם הזיכיון
תום תקופת הזיכיון המדינה
(במקרים מסוימים הזכיין)
בתום תקופת הסכם הזיכיון מועברים הפרויקטים למדינה ללא תמורה וברמה תפעולית טובה (למעט בפרויקטי BOO בהם התשתית נשארת בבעלות הזכיין)