מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

הרחבה – עקרונות בדיקת ההתאמה לשימוש בשיטת PPP שמתבצעת בחברת "ענבל"

שלבים בבדיקת ההתאמה

שלבים בבדיקת ההתאמה

תנאים הכרחיים לביצוע פרויקט בשיטת PPP:

 1. השקעה הונית – האם ההשקעה ההונית הנחוצה לפרויקט משמעותית?
 2. אפשרות לפיזור סיכונים – האם ניתן להשית חלק מהותי מסיכוני הפרויקט על הסקטור הפרטי?
 3. מרכיב תפעולי משמעותי – האם הפרויקט כולל מרכיב תפעול מהותי (עלות / מורכבות)?
 4. הכנסות תלויות ביצועים – האם ניתן לקבוע מבנה תמורה המותנה ברמת השירות שתסופק?
 5. תחרותיות בביצוע – האם קיימים מספיק שחקנים שיכולים לבצע את הפרויקט?

ניתוח איכותי – תחומים הנבדקים בתהליך ההתאמה:

 1. ערך מוסף בתכנון הפרויקט – מה פוטנציאל ההתייעלות הקיים בתכנון הפרויקט על ידי הסקטור הפרטי?
 2. ניצול מיטבי של נכסי הפרויקט – האם הסקטור הפרטי יכול לייצר הכנסות נוספות מנכסי הפרויקט?
 3. מורכבות הפרויקט – האם הפרויקט מורכב מבחינה טכנולוגית/ תפעולית/ הנדסית/ אחרת?
 4. ניסיון עבר של פרויקטים דומים שבוצעו כ-PPP – האם פרויקטים דומים יושמו כ- PPP בהצלחה?
 5. מעורבות צדדים שלישיים – האם קיימת תלות בצדדים שלישיים ליישום הפרויקט? האם למדינה ישנו יתרון יחסי בניהול התקשרות עם צדדים שלישיים?
 6. פוטנציאל רמת השירות שתסופק – עד כמה רמת השירות תשתפר כתוצאה מהעברת מתן השירות לסקטור הפרטי?