מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

תשתית לצמיחה

הוצאת גז טבעי במאגר תמר צילום: אילן ניסים

מידי שנה מפרסמת מדינת ישראל את תכנית "תשתית לצמיחה", תכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות. התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות כוללת רשימה של פרויקטי תשתית, שעלות הקמתם 100 מיליון ש"ח ויותר ושהקמתם צפויה להתחיל בחמש השנים הבאות. בחודש ינואר 2019 פרסמה ממשלת ישראל את התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות לשנים 2020-2024.

הפרויקטים המוצגים בתכנית הינם בביצוע או ברישוי של משרדי הממשלה, יחידות הסמך והחברות הממשלתיות שבאחריותם. פרויקטים המוצגים בתכנית הם כאלו אשר אושרו בהחלטת ממשלה או בסיכום של הגורמים המוסמכים לאשרם. בנוסף, יש כמה פרויקטים אשר טרם אושרו, אך עברו בדיקת כדאיות כלכלית או בדיקות אחרות, ויש סבירות גבוהה כי יגיעו לידי ביצוע ב-5 השנים הקרובות.

תכנית התשתיות מאפשרת להציג בצורה שקופה ומרוכזת את כלל ההשקעות המשמעותיות בנושאי התשתית במדינה, את אופן מימונן וביצוען ואת לוחות הזמנים לביצוען. התכנית גם מספקת מידע, ודאות ואופק ביצוע, שיעודדו כניסה של השקעות פרטיות מישראל ומהעולם כולו, כך שהתחרות תגדל, איכות השירותים תשתפר ומחירם יפחת. בנוסף, ריכוז הפרויקטים הוא צעד ראשון לבחינה ממשלתית של הפרויקטים בראייה רחבה ואסטרטגית לצורך תיאום ושיפור בתכנון התשתיות בישראל ובביצוען.