מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

בדיקת התאמה לפרויקט PPP - תנאי סף

תא הזנה ע"י המשתמש
הנחת עבודה מובנית (לא ניתן לשינוי ע"י המשתמש)
תא המציג תוצאה חישובית (לא ניתן לשינוי ע"י המשתמש)

נתונים המוזנים ע"י המשתמש

עלות הקמה מוערכת
במיליוני ₪
עלות תפעול שנתית
במיליוני ₪

הנחות עבודה מובנות וחישובי עזר

עלות הקמה מינימאלית (תנאי סף א')
במיליוני ₪
שיעור היוון ריאלי לטווח ארוך
% בשנה
משך תקופת תפעול
שנים
יחס עלות תפעול שנתית להחזר הוני שנתי (תנאי סף ב')
%
יחס עלות הקמה לעלות הקמה כולל עלויות מימון בתקופת ההקמה
%
עלות הקמה כולל עלויות מימון בתקופת ההקמה
במיליוני ₪
החזר הוני שנתי מחושב
במיליוני ₪
עלות תפעול שנתית אל מול החזר הוני שנתי
%

תוצאות הבדיקה

האם עלות ההקמה עוברת את רף המינימום (250 מיליון ₪ )
האם היחס בין עלות התפעול השנתית להחזר ההוני השנתי הינו לפחות 20%?
האם הפרויקט עבר את הבדיקה הראשונית? (האם שני תנאי הסף לעיל מתקיימים?)