מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
עבודות להקמת הרכבת הקלה בגוש דן

אודות אתר התשתיות של משרד ראש הממשלה

טורבינה להפקת אנרגית רוח- מעלה גלבוע צילום: שלומי אמסלם

אתר התשתיות של משרד ראש הממשלה מאגד בתוכו את התכניות הרב שנתיות לפיתוח תשתיות ואת המדריך הממשלתי לבדיקת התאמת פרויקטים לביצוע בשיטת PPP. מטרת האתר היא להציג את התכניות העתידיות לפיתוח תשתיות פיזיות במדינת ישראל, ולהטמיע בעבודת הממשלה את השימוש בשיטת הביצוע PPP כאמצעי יעיל לתכנון וביצוע של פרויקטי תשתית.

התכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות:

מידי שנה מפרסמת מדינת ישראל את תכנית "תשתית לצמיחה", תכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות. התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות כוללת רשימה של פרויקטי תשתית, שעלות הקמתם 100 מיליון ש"ח ויותר ושהקמתם צפויה להתחיל בחמש השנים הבאות. בחודש אוגוסט 2020 פרסמה ממשלת ישראל את התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות לשנים 2020-2024.

הפרויקטים המוצגים בתכנית הינם בביצוע או ברישוי של משרדי הממשלה, יחידות הסמך והחברות הממשלתיות שבאחריותם. פרויקטים המוצגים בתכנית הם כאלו אשר אושרו בהחלטת ממשלה או בסיכום של הגורמים המוסמכים לאשרם. בנוסף, יש כמה פרויקטים אשר טרם אושרו, אך עברו בדיקת כדאיות כלכלית או בדיקות אחרות, ויש סבירות גבוהה כי יגיעו לידי ביצוע ב-5 השנים הקרובות.

תכנית התשתיות מאפשרת להציג בצורה שקופה ומרוכזת את כלל ההשקעות המשמעותיות בנושאי התשתית במדינה, את אופן מימונן וביצוען ואת לוחות הזמנים לביצוען. התכנית גם מספקת מידע, ודאות ואופק ביצוע, שיעודדו כניסה של השקעות פרטיות מישראל ומהעולם כולו, כך שהתחרות תגדל, איכות השירותים תשתפר ומחירם יפחת. בנוסף, ריכוז הפרויקטים הוא צעד ראשון לבחינה ממשלתית של הפרויקטים בראייה רחבה ואסטרטגית לצורך תיאום ושיפור בתכנון התשתיות בישראל ובביצוען.

מדריך לבדיקת התאמת פרויקטים לביצוע בשיטת PPP:

PPP היא שיטת ביצוע ומימון פרויקטים הכוללת הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי לצורך אספקת תשתית /מוצר / שרות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי, תוך מיצוי יתרונם היחסי של השותפים על ידי הקצאה יעילה של סיכונים.

בהתאם להחלטת הממשלה 3012 מיום 03.09.2017 על המשרדים הממשלתיים לערוך בדיקת התאמה ראשונית לביצוע בשיטת PPP עבור כל פרויקט תשתיות פיזי בעלות הקמה מוערכת של מעל 250 מלש"ח. המדריך לשימוש בשיטת PPP נועד ליישם את החלטת הממשלה 3012 ולהנגיש למשרדי הממשלה והחברות הממשלתיות את תהליך בדיקת ההתאמה לשימוש בשיטת PPP, במטרה להתאים בצורה יעילה יותר את בחירת שיטת הביצוע והמימון למאפיינים הייחודיים של כל פרויקט תשתיות פיזי.